Gott Nytt År 2017! Här kommer nya lagändringar som alla arbetsgivare behöver kunna i år

Ett nytt år är en utmärk tid för en nystart, tid att reflektera och följa upp året som har gått och en möjlighet att sätta upp nya mål för det kommande året.

Ta dig tid att utvärdera din organisations framsteg och fundera över vad du behöver jobba med för att göra ditt företag mer framgångsrikt – både när det gäller kvaliteten på arbetsmiljön, dina anställdas engagemang och mångfalden i organisationen. Dessa aspekter kommer att hjälpa dig att uppnå bättre kreativitet och ekonomisk tillväxt.

Genom att lagstagda har den svenska regeringen förenklat det för oss som arbetsgivare att bli bättre på det vi gör och att se till att våra medarbetare trivs och känner sig bekväma att göra en skillnad på arbetsplatsen. Det finns några nya lagar och regler som varje arbetsgivare behöver känna till och arbeta enligt.

Jag vet att det kan kännas frustrerande att få nya uppgifter som du måste göra, nya rutiner och mer administration men i det långa loppet – borde det hjälpa era anställda att må och prestera bättre!

Och om du behöver hjälp på vägen kan du alltid kontakta mig – jag kommer att göra mitt yttersta för att hjälpa dig på ett effektivt sätt.

Så, vad är de nya lagar och förordningar som du behöver känna till och agera utifrån från och med januari 2017?

 

1. Diskrimineringslagen uppdateras från 2017 och de nya reglerna har högre krav på arbetsgivarna – arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att förhindra diskriminering och främja jämställdhet.

De nya reglerna innebär att arbetsgivaren behöver genomföra en årlig undersökning av möjliga risker för diskriminering samt en analys av orsakerna. Därefter ska varje arbetsgivaren planera och genomföra åtgärderna, utvärdera och följa upp dessa åtgärder. Arbetsgivare som har mer än 25 anställda måste också dokumentera kartläggning och uppföljning i en jämlikhetsplan.

Följande aspekter måste utvärderas och följas upp:

Rekrytering och befordran

Löner och förmåner

Arbetsmiljön

Utbildning och kurser

Möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap

 

2. En annan förändring i diskrimineringslagen är kravet att genomföra en årlig lönekartläggning i varje organisation. Företag med minst 10 anställda måste ha en skriftlig redovisning och en jämställdhetsplan. Lönekartläggningen måste undersöka om det finns några skillnader i löner och förmåner mellan kvinnliga och manliga medarbetare som har liknande jobb, utbildningsnivå och/eller ansvar.

Efter lönekartläggningen genomförts ska arbetsgivaren analysera de nuvarande löneskillnaderna och avgöra om det finns direkt eller indirekt samband med kön. Om så är fallet är de osakliga löneskillnader och måste korrigeras. Nödvändiga lönejusteringar bör genomföras så snart som möjligt och inom tre år.

Arbetsgivare med minst 10 anställda måste skriva en handlingsplan där den lista ut kartläggningens resultat och analysen, samt eventuell plan för lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för likvärdiga arbeten.

 

3. Från 1 januari 2017 finns det en ny lag som skyddar visselblåsare från negativa åtgärder mot dem när de rapporterar om allvarliga missförhållanden på sina arbetsplatser.

Lagens syfte är att ge arbetstagare (anställda och tillfälligt anställda) ökad skydd när de slår larm om allvarliga missförhållanden på sina arbetsplatser. Grundregeln är att visselblåsaren först bör rapportera felet internt. Lagen ger skydd för sådana rapporteringar även externt, bland annat om det interna larmet inte har lett till åtgärder. Den anställde ska ha fog för sitt larm.

Denna lag ger visselblåsaren rättighet att stämma privata och offentliga arbetsgivare. Tipsare som har utsatts för repressalier kan ha rätt till ersättning om de inte begått ett brott genom att varna. Exempel på repressalier: uppsägningar, avskedanden, omplaceringar, negativa förändringar i anställningsförhållanden och trakasserier och ekonomiska skador som t.ex. förlust av lön.

 

Nu när du är uppdaterad om de nya organisatoriska reglerna och utmaningar för 2017 vill jag önska dig och din organisation ett Gott Nytt År!

Låt oss göra 2017 året då fler och fler anställda ska utmärka sig och trivas i sina organisationer samtidigt som de blir motiverade att bidra till företagets framgång!

 

Bästa hälsningar,

Moran Winsteen Albin

VD & HR-konsult

Moran.winsteen@qhr.se

076-851 9228

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *