Nya regler avser HR och lön

Här kommer en uppdatering om flera aktuella regler som varje arbetsgivare behöver veta om:

1. Från och med juli 2018 finns det flera nya regler när det gäller socialförsäkring:

En arbetsgivare är skyldig enligt lag att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som är förväntas att ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska senast vara upprättad när arbetsförmågan varit nedsatt under 30 dagar.

Bidraget till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete kommer att kunna lämnas för halva beloppet som arbetsgivaren har betalat för insatsen och för högst 10 000 kronor per arbetstagare och totalt 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår (för år 2018 högst 100 000 kronor).

Mer information hittar du på följande länk: https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter–press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2018/forstarkt-rehabilitering-for-atergang-i-arbete/

 

2. Från och med juli 2018 blir förmån av privat sjukvård skattepliktig.

Det innebär att alla anställa som har en arbetsgivarbetald privat sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för denna förmån som kan dras av som kostnad.

För mer information: https://www.tholin.se/artiklar/viktigt-att-veta-nar-privat-sjukvard-blir-skattepliktig-1-juli-2018/

 

3.Från och med 2019 kommer alla företag att behöva lämna sina arbetsgivardeklarationer till Skatteverket på individnivå. De nya reglerna innebär att i princip samtliga ersättningar, förmåner och skatteavdrag med mera ska redovisas på individnivå för varje anställd varje månad. En nackdel med det nya sättet att deklarera är att återbetalning av en löneskuld, alltså om en anställd fått för mycket lön, ska ske med bruttobeloppet och då kan återbetalas från Skatteverket med deklarationen året efter.

Denna nya regeln kommer att kräva mycket noggrannhet vid löneberäkningar och rapportering av längre frånvaro samt förskottsemester.

Läs mer på: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/nyttarbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

 

4.Från och med januari 2019 kommer karensdagen att ersättas med karensavdrag som är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Denna förändring kan jämna ut sjukavdraget som görs för arbetstagare som kan ha varierande antal timmar per arbetsdag.

Läs mer på: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/karensdagen-ersatts-av-ett-karensavdrag

 

Jag hoppas att ni på ert företag är förbereda för de nya reglerna,

Om du har frågor eller behöver assistens är du välkommen att kontakta mig.

 

Väl mött!

Moran Winsteen Albin

 

Moran.winsteen@qhr.se

076-851 9228

QHR Quality HR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *