6 sätt att hitta de rätta talangerna som ska bidra till företagets framgång

Dina medarbetare kan göra skillnaden för företagets framgång!

När ni har de rätta talangerna som passar in i organisationens kultur och värderingar samt har kompetenserna som ni eftersträver – har ni en högre potential att nå framgång.

Om ni istället anställer chefer och medarbetare som inte passar bra i organisationen kan de skada företagets framgång på kort- och långsikt och riskera skada ert företags rykte.

Att hitta och välja de rätta talangerna är inte lätt – det är en process som ska göras med tålamod och kvalitet då du behöver förstå behoven, kulturen och se kandidatens sanna personlighet bakom fasaden.

Risker som kan uppstå i rekryteringen:

Att förbise riktiga talanger om de är ödmjuka

Välja frispråkiga personer som överdriver sina kunskaper och färdigheter och kan skada arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Att anställa samma typ av människor – då blir organisationen homogen och det kan skada graden av kreativitet och effektivitet.

Diskriminering av kandidater som skulle kunna passa bra för företaget och tjänsten

 

Hur kan ni minimera riskerna för felrekrytering? Genom att använda följande 6 steg:

  1. Börja med att utvärdera gruppens och organisationens kultur och värderingar, vilka personligheter representeras och hur de kan vara mer diversifierad på ett sätt som skulle kunna bidra till ditt företags framgång?
  2. Analysera och definiera rollen och kravprofilen (önskad kompetens, kunskap, erfarenhet och personlighet), beslut om lönespann och formulera positionens USP (unique selling points).
  3. Efter att ni har annonserat och fått in ansökningar ska ni tänka objektivt enligt de fördefinierade kravspecifikationerna.
  4. Ta er tid och formulera en passande kompetensbaserad intervjuguide som passar in med kravprofilen.
  5. När du intervjuar kandidater försök vara så objektiv som möjligt och ha kravprofilen i åtanke. Fråga följdfrågor samt be att få exempel och djupare svar – detta kommer att hjälpa dig att upptäcka riktig kompetens och kunskap.
  6. Kom ihåg att kontakta kandidaternas referenser så att ni får en helhetsbild av varje person.

 

Behöver ni hjälp med att hitta de rätta talangerna just för ert företag?

Om så, kontakta mig gärna.

 

Lycka till med att hitta talangerna!

Moran Winsteen Albin

VD & HR-konsult

Moran.winsteen@qhr.se

QHR Quality HR

www.qhr.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *